Godziny Zwiedzania Zamku Kliczków z Przewodnikiem w dniu 06.01.2020

Zapraszamy do wykorzystania bonu turystycznego w Zamku Kliczków i Folwarku Książęcym.
Sprawdź jakie procedury stosujemy, aby zadbać o bezpieczeństwo gości.