Godziny Zwiedzania Zamku Kliczków z Przewodnikiem w dniu 06.01.2020