Uroczystość wręczenia sztandaru 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na terenie Zamku Kliczków