Godziny zwiedzania Zamku Kliczków z przewodnikiem w dniu 15.08.2019

Zapraszamy do wykorzystania bonu turystycznego w Zamku Kliczków i Folwarku Książęcym.
Sprawdź jakie procedury stosujemy, aby zadbać o bezpieczeństwo gości.