Godziny zwiedzania Zamku Kliczków z przewodnikiem w dniu 15.08.2019