Plener Malarski – XIV Park Sztuki w Zamku Kliczków – 28.08 – 07.09.2022

XVI Plener malarski „Park Sztuki” ma szczęście kolejny raz odbyć się dzięki Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Pro Culturae Bono oraz Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury – Międzynarodowemu Centrum Ceramiki.

Po raz kolejny do udziału zostało zaproszonych 10 artystów z Dolnego Śląska i spoza jego granic. Twórcy, tradycyjnie, będą mieszkać i tworzyć w kompleksie należącym do Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego Zamek Kliczków, korzystając z uroków zielonych terenów Borów Dolnośląskich, będą też zwiedzać malownicze okolice miasta Bolesławiec.

Plener, to 10 artystów, 10 postaw reprezentantów różnych pokoleń ale też 10 dni pobytu, 10 wieczorów, gdzie można będzie prowadzić długie rozmowy o sztuce i życiu. Te dni pozwolą powoli otworzyć się na siebie, poznać, rozpoznać, porozmawiać, pomilczeć, poobserwować. „Bezkarnie” i swobodnie skonfrontować siebie z innymi twórcami. Praca w pracowni, jak można się domyślić, jest obserwacją samego siebie, na płaszczyźnie osobistego widnokręgu. Spotkanie 10 artystów w przestrzeni poza strefą komfortu własnej pracowni daje (nie musi) możliwość szerszego spojrzenia, wymianę myśli, obrazów, przeżyć. Synergię grupy, wspólnotowości.

 

Tak jak w poprzednim roku, podczas trwania pleneru, przewidziane są zajęcia plastyczne dla młodzieży interesującej się sztuką. Prowadzić je będą uczestnicy wydarzenia, jakim jest „Park Sztuki”, w pracowni plastycznej BOK–MCC.

 

Zwieńczeniem pleneru będą wystawa oraz jak również katalog poplenerowy.