Wyjątki od zakazu korzystania z Hoteli

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami od 28.12.2020 do 17.01.2021 hotele mogą być dostępne jedynie dla wybranych osób W tej sytuacji, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa z wielkim doświadczeniem zdobytym  podczas pierwszej fali Covid-19 pozostajemy otwarci dla wybranych osób, które zgodnie z rozporządzniem mogą z niego korzystać.

Pozostajemy otwarci dla: