Wyłączenie dostępności Stajni Książęcej w dniach 28.08.2019-01.09.2019